Hopp til hovedinnhold

Hovedpunktene i årsrapporten for 2022 er som følger:

  • Resultat før skattekostnad beløp seg til 3.134 millioner kroner (4.767).
  • Resultat før skattekostnad, verdiendringer og valuta var 2.174 millioner kroner (2.068).
  • Konsernets finansielle posisjon er solid, og ved årsskiftet var konsernets egenkapitalandel 52 % (51), og likviditetsreserven 5.139 millioner kroner (8.214).
  • Omsetningen1 i kjøpesenterporteføljen var 57.032 millioner kroner, en økning på 3,3 % fra 2021.

1)Omsetningstallene er rapportert fra leietakerne, og de viser hel- og deleide selskaper.

Forsidebilde av OTE Årsrapport 2022