Hopp til hovedinnhold

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer bidrar til gjensidig respekt og tillit, som er viktig for å drive forretningspraksis i dag så vel som i fremtiden.

Et par personer som sitter ved et bord

Etiske retningslinjer og varsling

De etiske retningslinjene bygger oppunder Olav Thons visjon, formål og verdier. Dette dokumentet beskriver gruppens etiske filosofi, og gir noen rammer for hva som oppfattes som ansvarlig atferd. Dette er viktig overfor våre medarbeidere, gjester/kunder, samarbeidspartnere, leverandører, forretningsforbindelser og samfunnet som en helhet, da det bidrar til en gjensidig respekt og tillit som er viktig for å drive forretningspraksis - i dag og i fremtiden.

De etiske retningslinjene er tilgjengelige på Thon.no.

Olav Thon Eiendomsselskap følger gruppens rutine for varsling av kritikkverdige forhold. I gruppen oppfordres det til å varsle om kritikkverdige forhold da det kan bidra til at forholdene kan rettes opp. Les mer om hvordan varsling blir håndtert på Thon.no.