Hopp til hovedinnhold

Kjøpesenter Sverige

Konsernets 4 kjøpesentre i Sverige omsatte i 2023 for ca. 3,9 milliarder svenske kroner.

Sollentuna Centrum fasade hjørne

Markedsleien ved inngangen av 2024 var ca. 253 millioner svenske kroner og inkluderer også leie fra kontor- og andre typer lokaler i samme bygg.

De svenske kjøpesentrene hadde per 01.01.24 et samlet utleieareal på ca. 121.000 kvadratmeter 1).

Vekslingskursen SEK/NOK var ved inn- og utgangen av året 1,013.

EIENDOM STED

MARKEDSLEIE 2023*

OMSETNING 2023
Sollentuna Centrum Sollentuna 110 1 585
Mirum Galleria Norrköping 62 1 073
Överby Köpcenter Trollhättan 37 780
Mitt i City-gallerian Karlstad 45 473

Kjøpesenter Sverige

*) Leie viser vurdert markedsleie. Omsetning og leie er oppgitt i millioner svenske kr.

1) Parkeringsareal er ikke inkludert.


Listen oppdateres årlig når årsrapporten publiseres.