Hopp til hovedinnhold

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap

Styret

 • Portrettbilde av konsernsjef Kjetil Nilsen. Han smiler mot kamera.

  Kjetil Nilsen

  Styreleder Født: 1966

  Kjetil Nilsen har utdannelse innen teknisk prosjektledelse fra høyskolen i Telemark.

  Kjetil Nilsen har siden 2022 vært ansatt som konsernsjef i Olav Thon Gruppen. Kjetil Nilsen har vært ansatt i tekniske lederstillinger i Olav Thon Gruppen siden 1995, og sist som Konserndirektør Teknisk og medlem av konsernledelsen i Olav Thon Gruppen.

  Kjetil Nilsen innehar en rekke tillits- og styreverv, blant annet er han styreleder i Olav Thon Stiftelsen.

  Per 31.12.23 eide Kjetil Nilsen og nærstående ingen aksjer i selskapet.

  Styreleder siden 2023.

 • Portrettbilde av Olav Thon

  Olav Thon

  Styremedlem Født: 1923

  Olav Thon er grunnlegger av Olav Thon Eiendomsselskap ASA og har vært styreleder siden etableringen av selskapet i 1982. Olav Thon har siden 1940-tallet drevet en omfattende næringsvirksomhet. Den er nå samlet i Olav Thon Gruppen AS, som i dag er Norges ledende aktør innen eiendoms- og hotellvirksomhet.

  I desember 2013 ble Olav Thon Stiftelsen opprettet, og samtlige aksjer i Olav Thon Gruppen AS ble gitt i gave fra Olav Thon til stiftelsen. 

  Olav Thon var konsernsjef i Olav Thon Gruppen AS frem til 2022, og er i dag styremedlem i Olav Thon Stiftelsen og Olav Thon Gruppen AS.

  Per 31.12.23 eide Olav Thon og nærstående 70 930 aksjer i selskapet.

  Olav Thon var styreleder fra 1982 - 2023.

  Styremedlem siden 2023.

 • Portrettbilde av Sissel Berdal Haga

  Sissel Berdal Haga Thon

  Styremedlem Født: 1940

  Sissel Berdal Haga Thon er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Sissel Berdal Haga Thon har vært dommerfullmektig i Drammen og ved Oslo byfogdembete, byråsjef i Justisdepartementet, konstituert dommer i Eidsivating / Borgarting lagmannsrett, og fra 1985 til 2010 dommer i Oslo byrett / Oslo tingrett. Hun var i perioden 1991 - 2010 leder for Klagenemnden for Verdipapirsentralen. 

  Sissel Berdal Haga Thon arbeider aktivt som designansvarlig for Olav Thon Gruppen.

  Sissel Berdal Haga Thon er styremedlem i Olav Thon Stiftelsen og i Olav Thon Gruppen AS, styreleder i Olav Thons Legat, og styremedlem i Olav Thons DNT-stiftelse.

  Per 31.12.23 eide Sissel Berdal Haga Thon og nærstående 70 930 aksjer i selskapet.

  Styremedlem siden 2010.

 • Portrettbilde av Line Nordbye

  Line Nordbye

  Styremedlem Født: 1971

  Line Norbye er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og hun har tilleggsutdannelse som Autorisert Finansanalytiker fra samme lærested. Line Norbye er daglig leder i E6 Eiendom AS, som eier og forvalter næringseiendom i Norge, spesialisert innen servicebygg som lager, verksted og handel. Hun har tillitsverv i en rekke selskaper, hovedsakelig selskaper med eiendomsutvikling og eiendomsdrift som formål.

  Per 31.12.23 eide Line Norbye og nærstående indirekte 781 343 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA.

  Styremedlem siden 2014.

 • Portrettbilde av Elisabeth Holvik

  Elisabeth Holvik

  Styremedlem Født: 1970

  Elisabeth Holvik er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Bergen. Elisabeth Holvik har lang erfaring fra finansbransjen, og har jobbet i Norges Bank, SEB Norge, Nordea, Glitnir/BN Bank og har siden 2009 vært sjeføkonom i SpareBank 1 Gruppen. Hun har jobbet som konsulent i McKinsey & Company, og på oppdrettsanlegg ved siden av skole og utdanning. 

  Elisabeth Holvik er medlem av arbeidsutvalget for Senter for Pengepolitikk ved BI, og sitter i styret i Viken Pensjonskasse og i Star Seafood. Holvik var medlem av det regjeringsoppnevnte utvalget «Norge mot 2025». 

  Per 31.12.23 eide Elisabeth Holvik og nærstående 1 000 aksjer i selskapet.

  Styremedlem siden 2021.

 • Portrettbilde av Stig O. Jacobsen

  Stig O. Jacobsen

  Varamedlem Født: 1955

  Stig O. Jacobsen har siden begynnelsen av 1980-tallet vært medeier og leder i Berg Jacobsen Gruppen i Molde, hvor kjernevirksomheten var dagligvarehandel og eiendom. Han har også vært eier og styreleder i kjøpesenterselskapet Møresentrene AS i 20 år, og har utviklet de største kjøpesentrene i Møre og Romsdal.

  I dag har Stig O. Jacobsen en rekke styreverv tilknyttet egen næringsvirksomhet, blant annet som styreleder i Angvik-selskapene. Han har i en årrekke hatt flere tillitsverv, blant annet som styremedlem i bank.

  Per 31.12.23 eide Stig O. Jacobsen og nærstående ingen aksjer i selskapet og hadde ingen opsjoner.

  Styremedlem 2005 - 2023. Varamedlem siden 2023.

 • Portrettbilde av Dag Tangevald-Jensen.

  Dag Tangevald-Jensen

  Administrerende direktør Født: 1960

  Dag Tangevald-Jensen er civiløkonom fra Copenhagen Business School.

  Han har vært ansatt i ulike ledende stillinger i Olav Thon Gruppen siden 1990 og siden 1992 i konsernledelsen.

  Dag Tangevald-Jensen innehar en rekke tillits- og styreverv, blant annet er han styremedlem i Olav Thon Stiftelsen og Handelsbanken Norge.

  Per 31.12.23 eide Dag Tangevald-Jensen og nærstående 2.300 aksjer i selskapet.

  Administrerende direktør siden 2000.