Hopp til hovedinnhold

Åpenhetsloven

Her kan du lese om arbeidet med åpenhetsloven, aktsomhetsvurderinger vi gjør, og medlemskapet vårt i Etisk handel Norge.

To menn i refleksvest.

Mennekerettigheter, åpenhet og ansvarlig forretningspraksis 

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I lys av dette er norske virksomheter forpliktet til å være åpne om sin håndtering av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden, og i egen virksomhet. Det følger av loven at enhver som ønsker det har rett på informasjon om virksomhetens arbeid med dette, samt spesifikk informasjon knyttet til varer eller tjenester. Dette må gjøres ved skriftlig forespørsel.

Dersom du ønsker å henvende deg til oss for informasjon om vårt arbeid med åpenhetsloven, kan du sende en e-post til . Vi oppfordrer deg til å være så tydelig og konkret som mulig i din henvendelse, slik at vi kan gi en tilstrekkelig og god besvarelse.

Olav Thon Eiendomsselskap er en del av Olav Thon Gruppen og følger konsernets retningslinjer tilknyttet åpenhetsloven.

For å sikre ansvarlig forretningspraksis i egen virksomhet, og hos våre leverandører, har Olav Thon Gruppen utarbeidet en policy for ansvarlig forretningspraksis og etiske krav til våre leverandører.

Policy for ansvarlig forretningspraksis er Olav Thon Gruppens retningslinjer og prinsipper for å sikre respekt for mennesker, miljø og samfunn gjennom å aktivt jobbe med aktsomhetsvurderinger. Vårt arbeid med ansvarlig forretningspraksis bygger oppunder vår bærekraftspolicy og konsernets bærekraftstrategi.

For å ivareta en ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeden, stiller Olav Thon Gruppen etiske krav til våre leverandører. Disse er utarbeidet for å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører. Kravene dekker grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon i leverandørkjeden. Det forventes at kravene, eller tilsvarende like omfattende krav, videreformidles til våre underleverandører.

Olav Thon Gruppen er medlem i Etisk handel Norge. Det betyr at vi forplikter oss til å jobbe for handel som fremmer menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø.

Les mer om vårt arbeid med åpenhetsloven i Olav Thon Gruppens redegjørelse for aktsomhetsvurderinger.»