Hopp til hovedinnhold
Fasade med grønne trær

Samfunnsansvar

Olav Thon Eiendomsselskap skal være ambisiøse i våre målsettinger for å bidra til en bærekraftig utvikling i samfunnet. Dette gjør vi for å sikre verdi i et langsiktig perspektiv, samtidig som vi er skapende i det arbeidet vi gjør i dag.

Vårt bærekraftstarbeid

Bærekraftstrategien består av tre pilarer med tilhørende langsiktige ambisjoner; klima og natur, sirkulære løsninger og sosial rettferdighet. Strategien skal bla. bidra til å nå ambisjonene om netto nullutslipp innen 2050, naturpositivitet, full innsikt i verdikjeden og en representativ arbeidsplass.

Konsernet er omfattet av Olav Thon Gruppens bærekraftstrategi, og følger Gruppens handlingsplaner og retningslinjer for bærekraft.

FNs Global Compact og Global Reporting Initiative (GRI)

I mai 2012 knyttet Olav Thon Eiendomsselskap seg til FNs Global Compact som er et nettverk og et redskap for bedrifter som ønsker å jobbe aktivt og seriøst med bærekraftig utvikling. Tilknytningen til FNs Global Compact betyr at konsernet har definert de viktigste områdene i kjernedriften der arbeidet med bærekraft forbedres. Dette følges opp gjennom målsetting og tiltak, som dokumenteres i en årlig bærekraftsrapport i henhold til GRI Standards.

Klimaregnskap

Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet med å identifisere konkrete tiltak for å redusere sitt energiforbruk og tilhørende utslipp. Den årlige rapporten gjør organisasjonen i stand til å måle nøkkeltall og dermed evaluere seg selv over tid.

Olav Thon Eiendomsselskap utarbeider årlig klimaregnskap i henhold til GHG-protokollen. Du finner disse i rapportbiblioteket.

En tradisjon for samfunnsengasjement og sosialt ansvar

I alle år har Olav Thon hatt som målsetting å være med på å skape verdier, trygge arbeidsplasser og å bidra til utviklingen av trygge og gode lokalsamfunn gjennom sin forretningsdrift.

Olav Thons samfunnsengasjementet har kommet til syne gjennom etablering av Olav Thon Stiftelsen, Olav Thons DNT-stiftelse og Olav Thons Legat, i tillegg til at han har gitt meget betydelige bidrag til Stiftelsen Vassfaret Bjørnepark.