Hopp til hovedinnhold

Likestillingsredegjørelse

Da Olav Thon Eiendomsselskap er en stor arbeidsgiver med mange ansatte er det vesentlig å være en inkluderende arbeidsplass for at ansatte skal ønske å være på jobb. Derfor etterstreber vi en reell likestilling og et godt mangfold blant våre ansatte.

To personer ved en pc

Inkluderende arbeidsplass

Olav Thon Eiendomsselskap påvirker arbeidsplassen konsernet skaper, gjennom hvordan det arbeides med likestilling, inkludering og mangfold internt. 

Ved å fokusere på dette har Olav Thon Eiendomsselskap mulighet til å ha positiv påvirkning på arbeidsplassen og skape et godt arbeidsmiljø. Derfor skal vi arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene. 

Arbeidet er samordnet med øvrige selskaper i Olav Thon Gruppen, og det henvises til den felles redegjørelsen:

Redegjørelsen for likestilling i Olav Thon Gruppen.