Hopp til hovedinnhold

Eiendomvirksomheten

Eiendomsporteføljen per 01.01.2024

Leieinntektsnivået var 3 800 millioner kroner (3 385) og ledigheten 3,6 % (3,5 %). Inkludert andel fra eiendommer i felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede selskaper var leieinntektsnivået 4 030 millioner kroner (3 680). I de senere år har leienivået økt, delvis gjennom utvikling og delvis gjennom kjøp av eiendom. Ledigheten har i samme periode vært stabil mellom 2 og 4 %. Ved årsskiftet eide konsernet et samlet utleiebart areal på ca. 2,0 millioner kvm. I tillegg eier konsernet betydelige parkeringsarealer og tomteområder som muliggjør fremtidig prosjektutvikling.

Stolpediagram for leieinntekstnivå 2023
Graf: Leieinntektsnivå
Linjediagram for ledighet 2023
Graf: Ledighet

Målt etter leienivå fordeler eiendomsporteføljen seg på:

  • 78 % kjøpesenter
  • 22 % næringseiendom

Geografisk fordeler eiendomsporteføljen seg på:

  • 43 % Oslo-regionen
  • 19 % øvrige storbyregioner
  • 31 % øvrige byregioner
  •   7 % utland (Sverige)
Sektordiagram for leieinntekstfordeling 2023
Graf: Leieinntektsfordeling

63 % av konsernets leieinntekter kommer fra eiendommer i storby-regioner, i all hovedsak Oslo, Bergen og Stavanger. De resterende 37 % er i hovedsak leieinntekter fra kjøpesentre i Sverige og øvrige byregioner i Norge. Konsernets 20 største eiendommer genererer 64 % av leieinntektene.

Leiekontraktene på kjøpesenter har gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 4 år, og næringseiendom 5,4 år.

Markedsmessig risiko

Konsernets markedsmessige risiko omtales i styrets årsberetning.

Kjøpesenter

Ved årsskiftet eide Olav Thon Eiendomsselskap helt eller delvis 60 kjøpesentre i Norge og Sverige.

Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør og har en solid markedsposisjon.

I kjøpesenterporteføljen inngår 6 av landets 9 største kjøpesentre, herunder Lagunen Storsenter i Bergen som er Norges største kjøpesenter målt etter omsetning.

Den samlede butikkomsetningen i 2023 var 60.568 millioner kroner (57.032), fordelt på 56.679 millioner kroner (53.453) i Norge og 3.904 millioner svenske kroner (3.765) i Sverige.

Stolpediagram for kjøpesenteromsetning 2023
Graf: Kjøpesenteromsetning

Hovedtyngden av omsetningen på konsernets kjøpesentre består av leietakere med virksomheter innen bransjene mat og drikke (28 %), spesialbutikker (22 %), klær, sko og reiseeffekter (16 %), hus og hjem (21 %), servering (7 %), service og tjenester (5 %), og annen detaljhandel (1 %).

Sektordiagram for bransjefordeling kjøpesenter 2023
Graf: Bransjefordeling kjøpesenter

Næringseiendom

Olav Thon Eiendomsselskap har en betydelig eiendomsportefølje i tillegg til konsernets kjøpesenterportefølje. I segmentet Næringseiendom inngår 74 eiendommer innenfor ulike segmenter som handel, kontor, logistikk, hotelleiendommer og rundt 500 utleieboliger i osloområdet.

Se også

Oversikt over større bygge- og utviklingsprosjekter