Hopp til hovedinnhold

Olav Thon Eiendomsselskap presenterer et godt resultat i 1. kvartal 2024

Olav Thon Eiendomsselskap hadde en god utvikling i 1. kvartal og oppnådde et resultat før skattekostnad på 814 millioner kroner, en økning fra 234 millioner kroner i samme periode i fjor. Som følge av leievekst ble verdien på Olav Thon Eiendomsselskaps eiendomsportefølje i 1. kvartal oppjustert med 63 millioner kroner, og renteutviklingen økte verdien på konsernets fastrenteavtaler med 233 millioner kroner. Konsernets operative resultat, dvs. resultat før verdiendringer, skatter og valutaeffekter ble 562 millioner kroner, en nedgang fra 594 millioner kroner i 1. kvartal i fjor. Nedgangen fra fjor skyldes i sin helhet økte rentekostnader. - Det er hyggelig igjen å kunne presentere et godt resultat også etter verdiendringer av eiendomsporteføljen, og resultatet i 1. kvartal er det høyeste kvartalsresultatet på nesten to år, sier konserndirektør for økonomi og finans Arne B. Sperre.

Olav Thon Eiendomsselskap
Olav Thon Eiendomsselskap presenterer et godt resultat i 1. kvartal 2024
Universitetsgata 22-24 Foto: Olav Thon Gruppen

Fortsatt omsetningsvekst på kjøpesentrene

Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør med en solid markedsposisjon. Kjøpesenterporteføljen består av 60 hel- og deleide kjøpesentre i Norge og Sverige.

I porteføljen inngår blant annet Norges største kjøpesenter målt etter omsetning, Lagunen Storsenter i Bergen, og totalt 6 av landets 8 største kjøpesentre.

I 1. kvartal var butikkomsetningen 13,1 milliarder kroner, en økning på 5 % fra 1. kvartal i fjor.

Omsetningstallene på kjøpesentrene har vist en stabil vekst til tross for påskens plassering i 1. kvartal i år.

- Vi ser også at besøkstallene på kjøpesentrene øker videre i 2024, og til tross for at enkelte bransjer på kjøpesentrene viser en svak salgsutvikling, befester våre kjøpesentre seg som populære og attraktive møteplasser for varehandel, servering og opplevelser, sier Sperre.

Næringseiendommer

Eiendomssegmentet Næringseiendommer består av sentrale kontoreiendommer, logistikk-eiendommer og boliger for utleie, for det meste i Oslo-området. Næringseiendommer utgjør 25 % av konsernets samlede eiendomsverdier.

Investeringer og eiendomsprosjekter

I 1. kvartal var konsernets netto investeringer kun 183 millioner kroner, mot 1.428 i 1. kvartal 2023.

Det ble i 1. kvartal ikke gjennomført noen større eiendomskjøp, og investeringer i pågående prosjekter var lave. Konsernets rentebærende gjeld ble derfor nedbetalt med 500 millioner kroner.

Fremtidsutsikter

Økende geopolitisk usikkerhet, fortsatt høy inflasjon og kraftige renteøkninger bidrar til fortsatt usikkerhet om den økonomiske utviklingen både i Norge og globalt også i tiden fremover.

Konsernets solide markedsposisjon og sterke finansielle stilling forventes å bidra til gode operative resultater også i tiden fremover.

- Lav belåningsgrad og høy likviditetsreserve medfører at Olav Thon Eiendomsselskap er godt posisjonert for å kunne benytte interessante investeringsmuligheter i eiendomsmarkedet i tiden fremover, avslutter Arne B. Sperre.


Les hele rapporten her. 

Kontakter

Arne B. Sperre

Arne B. Sperre

Konserndirektør Økonomi og Finans