Hopp til hovedinnhold

Rapport for 1. kvartal 2024

Konsernet hadde en god utvikling i 1. kvartal, og resultat før skattekostnad ble 814 millioner kroner (234).

Last ned / åpne

Hovedpunktene i kvartalsrapporten er som følger1:

  • Konsernet hadde en god utvikling i 1. kvartal, og resultat før skattekostnad ble 814 millioner kroner (234).
  • Verdiendring investeringseiendommer utgjorde 63 millioner kroner (-197), og verdiendring finansielle instrumenter utgjorde totalt 233 millioner kroner (-6) i kvartalet.
  • Resultat før skattekostnad, verdiendringer og valuta ble 562 millioner kroner (594) i 1. kvartal.
  • Konsernets leieinntekter i 1. kvartal beløp seg til 958 millioner kroner, en økning på 5,8 % fra samme periode i fjor.
  • Konsernets finansielle posisjon er solid, og ved kvartalsskiftet var konsernets egenkapitalandel 51 % (52 %), og likviditetsreserven økte til 7 458 millioner kroner (4 571).
  • Omsetningen i kjøpesenterporteføljen i 1. kvartal var 13 105 millioner kroner (12 529), en økning på 5 % fra samme periode i fjor.

1 Tallene i parentes er tall fra samme periode/tidspunkt i fjor.

Forsidebilde av rapport for 1. kvartal 2024

Webcast