Hopp til hovedinnhold

Årsrapport, bærekraftsrapport og klimaregnskap 2021

Last ned / åpne

Hovedpunktene i årsrapporten for 2021 er som følger:

  • Resultat før skattekostnad beløp seg til 4.767 millioner kroner (338).
  • Resultat før skattekostnad, verdiendringer og valuta var 2.068 millioner kroner (1.936).
  • Konsernets finansielle posisjon er solid, og ved årsskiftet var konsernets egenkapitalandel 51 % (47), og likviditetsreserven 8.214 millioner kroner (7.226).
  • Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 54.999 millioner kroner, en økning på 3,8 % fra 2020.