Hopp til hovedinnhold

Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2022

Olav Thon Eiendomsselskap hadde et godt operativt resultat også i 4. kvartal 2022 til tross for økte rentekostnader, og resultatet før skatter og verdiendringer ble 507 millioner kroner (531).

Olav Thon Eiendomsselskap
Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2022
Konsernets kjøpesentre har befestet sin posisjon som attraktive møteplasser for varehandel, servering og opplevelser. Bildet er fra Lagunen Storsenter ved Bergen. Foto: Morten Wanvik

I tråd med markedsutviklingen for næringseiendom ble verdien på konsernets eiendomsportefølje nedjustert med 1.183 millioner, og i 4. kvartal ble resultatet før skatter -796 millioner kroner (2.077).

Konsernets foreløpige årsresultat før skattekostnad i 2022 ble 3.138 millioner kroner (4.767).

- Til tross for et svakt resultat i 4. kvartal er vi tilfreds med å presentere et solid resultat for 2022 sett under ett, sier konserndirektør for økonomi og finans Arne B. Sperre.

Utbytte på 6,50 kroner per aksje

Styret vil foreslå et utbytte for 2022 med 6,50 kroner per aksje - det samme beløp som for 2021.

Omsetningsvekst på kjøpesentrene

Ved årsskiftet eide Olav Thon Eiendomsselskap helt eller delvis 59 kjøpesentre i Norge og Sverige.

I kjøpesenterporteføljen inngår 5 av landets 6 største kjøpesentre, herunder Lagunen Storsenter i Bergen, som er Norges største kjøpesenter målt etter omsetning.

- Omsetningen i kjøpesenterporteføljen i 4. kvartal var 17.343, en økning på 1 % fra 4. kvartal 2021, men en økning på 13 % fra 4. kvartal i 2019, som var siste normalår før pandemien, sier Sperre.

- Omsetningstallene dokumenterer at konsernets kjøpesentre de senere år har befestet sin posisjon som attraktive møteplasser for varehandel, servering og opplevelser, fremholder Sperre.

Næringseiendommer

Eiendomssegmentet Næringseiendommer består av sentrale kontoreiendommer, logistikkeiendommer og boliger for utleie, for det meste i Oslo-området. Næringseiendommer utgjør 29 % av konsernets eiendomsverdier.

Investeringer og eiendomsprosjekter

Konsernets netto investeringer i 4. kvartal var 273 millioner kroner (223). I 2022 var de samlede nettoinvesteringene 883 millioner kroner (559).

- I 4. kvartal ble det inngått avtale om å overta de resterende 50 % av Sørlandssenteret i Kristiansand kommune. I tillegg kjøpte vi Amfi Ulsteinvik – et senter som konsernet hadde forvaltet i flere år, opplyser Sperre.

Fremtidsutsikter

Norsk økonomi er inne i en høykonjunktur, og arbeidsledigheten har falt til lave nivåer, men det er tydelige tegn til lavere vekst i økonomien.

Krigen i Ukraina, høy inflasjon og kraftige renteøkninger skaper usikkerhet om den økonomiske utviklingen både i Norge og i verden i tiden fremover.

- Til tross for økt usikkerhet forventes konsernets sterke markedsposisjon og solide finansielle stilling å kunne bidra til en fortsatt god operativ resultatutvikling i tiden fremover, avslutter Arne B. Sperre.

Kontakter

Arne B. Sperre

Arne B. Sperre

Konserndirektør Økonomi og Finans