Hopp til hovedinnhold

Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2023

4. kvartal 2023 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde et godt operativt resultat i 4. kvartal, men nedjusterte eiendomsverdier medførte et resultat før skattekostnad på -1.826 millioner kroner. I tråd med markedsutviklingen for næringseiendom ble verdien på Olav Thon Eiendomsselskaps eiendomsportefølje nedjustert med 1.922 millioner kroner i 4. kvartal, og renteutviklingen reduserte verdien på konsernets fastrenteavtaler med 309 millioner kroner. Konsernets operative resultat, dvs. resultat før verdiendringer, skatter og valutaeffekter ble 532 millioner kroner, en økning på 5 % fra samme periode i fjor.

Olav Thon Eiendomsselskap
Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2023
Storo Storsenter i Oslo | Foto: Olav Thon Gruppen

Lenke til kvartalsrapporten.

2023

Konsernets foreløpige årsresultat før skattekostnad i 2023 ble -2.183 millioner kroner, etter nedjustering av eiendomsverdiene med 4.367 millioner kroner.

Korrigert for verdiendringer og valutaeffekter oppnådde Olav Thon Eiendomsselskap et operativt resultat på 2.259 millioner kroner, en økning på 4 % fra 2022.

- Olav Thon Eiendomsselskap hadde i 2023 en vekst i leieinntektene på 16 % fra 2022, og vi er godt fornøyde med å oppnå et operativt resultat høyere enn i fjor til tross for kraftige renteøkninger, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre. 

Utbytte

Styret vil foreslå et utbytte for 2023 med 7,00 kroner per aksje, en liten økning fra 6,50 kroner per aksje i 2022.

Fortsatt omsetningsvekst på kjøpesentrene

Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør med en solid markedsposisjon. Kjøpesenterporteføljen består av 60 hel- og deleide kjøpesentre i Norge og Sverige.

I porteføljen inngår blant annet Norges største kjøpesenter målt etter omsetning, Lagunen Storsenter i Bergen, og totalt 5 av landets 6 største kjøpesentre.

I 4. kvartal var butikkomsetningen 18,2 milliarder kroner, en økning på 5 % fra 4. kvartal i fjor.

- I 2023 sett under ett var butikkomsetningen 60,6 milliarder kroner, en økning på 6 % fra 2022 til tross for de kraftige renteøkningene fra Norges Bank.

Vi ser også at besøkstallene på kjøpesentrene øker i 2023, og dette tyder på at våre kjøpesentre oppleves som populære og attraktive møteplasser for varehandel, servering og opplevelser, sier Sperre.

Næringseiendommer

Eiendomssegmentet Næringseiendommer består av sentrale kontoreiendommer, logistikkeiendommer og boliger for utleie, for det meste i Oslo-området. Næringseiendommer utgjør 27 % av konsernets samlede eiendomsverdier.

Investeringer og eiendomsprosjekter

I 4. kvartal var konsernets nettoinvesteringer 199 millioner kroner, en liten nedgang fra 273 millioner kroner i 4. kvartal 2022.

I 2023 sett under ett var netto investeringer 2.029 millioner kroner, en økning fra 889 millioner kroner i 2022. Rundt 65 % av konsernets investeringer i 2023 dreier seg om kjøp av nye eiendommer.

Fremtidsutsikter

Økende geopolitisk usikkerhet, fortsatt høy inflasjon og kraftige renteøkninger bidrar til usikkerhet om den økonomiske utviklingen både i Norge og globalt også i tiden fremover.

Konsernets solide markedsposisjon og sterke finansielle stilling forventes å bidra til gode operative resultater også i tiden fremover.

- Lav belåningsgrad og høy likviditetsreserve gir Olav Thon Eiendomsselskap et godt utgangspunkt for å kunne benytte interessante investeringsmuligheter i eiendomsmarkedet i tiden fremover, avslutter Arne B. Sperre.

Kontakter

Arne B. Sperre

Arne B. Sperre

Konserndirektør Økonomi og Finans