Hopp til hovedinnhold

Nedjusterte eiendomsverdier bidro til et bokført underskudd i 3. kvartal

I tråd med markedsutviklingen for næringseiendom ble verdien på Olav Thon Eiendomsselskaps eiendomsportefølje nedjustert med 1.308 millioner og i 3. kvartal ble konsernets resultat før skatter -763 millioner kroner. Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 541 millioner kroner, en økning fra 518 millioner kroner i 3. kvartal i fjor. - Olav Thon Eiendomsselskap hadde en vekst i leieinntektene på 17 % sammenliknet med 3. kvartal i fjor, og vi er stolte av å oppnå et operativt resultat høyere enn i fjor til tross for kraftige renteøkninger, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

Olav Thon Eiendomsselskap
Nedjusterte eiendomsverdier bidro til et bokført underskudd i 3. kvartal
AMFI Steinkjer

Les rapporten for tredje kvartal her.

Solid omsetningsvekst på kjøpesentrene

Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør med en solid markedsposisjon. Kjøpesenterporteføljen består av 60 hel- og deleide kjøpesentre i Norge og Sverige.

I porteføljen inngår blant annet Norges største kjøpesenter målt etter omsetning, Lagunen Storsenter i Bergen, og totalt 6 av landets 9 største kjøpesentre.

I 3. kvartal var butikkomsetningen 14,9 milliarder kroner, en økning på 7 % fra samme kvartal i fjor.

- Omsetningstallene på kjøpesentrene har så langt i 2023 økt med rundt 7 % fra foregående år til tross for de kraftige renteøkningene fra Norges Bank. Vi ser også at besøkstallene på kjøpesentrene øker, og det er hyggelig å se at våre kjøpesentre nok en gang befester posisjonen som populære og attraktive møteplasser for varehandel, servering og opplevelser, sier Sperre.

Næringseiendommer

Eiendomssegmentet Næringseiendommer består av sentrale kontoreiendommer, logistikkeiendommer og boliger for utleie, for det meste i osloområdet. Næringseiendommer utgjør 27 % av konsernets samlede eiendomsverdier.

Investeringer og eiendomsprosjekter

I 3. kvartal var konsernets nettoinvesteringer 135 millioner kroner, en liten nedgang fra 150 millioner kroner i 3. kvartal 2022.

Hittil i 2023 var netto investeringer 1.830 millioner kroner, hvorav rundt 70 % dreier seg om kjøp av nye eiendommer.

Fremtidsutsikter

Økende geopolitisk usikkerhet, vedvarende høy inflasjon og kraftige renteøkninger bidrar til usikkerhet om den økonomiske utviklingen både i Norge og globalt også i tiden fremover.

Konsernets solide markedsposisjon og sterke finansielle stilling forventes å bidra til gode operative resultater også i tiden fremover.

- Lav belåningsgrad og høy likviditetsreserve gir Olav Thon Eiendomsselskap gode muligheter til å benytte interessante investeringsmuligheter i eiendomsmarkedet som vil oppstå i tiden fremover, avslutter Arne B. Sperre.

Kontakter

Arne B. Sperre

Arne B. Sperre

Konserndirektør Økonomi og Finans