Hopp til hovedinnhold

Hovedpunktene i årsrapporten for 2020 er som følger:

  • Konsernet oppnådde et resultat før skattekostnad på 338 millioner kroner (2.336).
  • Resultat før skattekostnad og verdiendringer var 1.874 millioner kroner (1.941).
  • Konsernets finansielle posisjon er solid, og ved årsskiftet var konsernets egenkapitalandel 47 % (46), og likviditetsreserven 7.226 millioner kroner (6.796).
  • Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 52.951 millioner kroner, en økning på 5,5 % fra 2019.
  • Konsernet startet oppføring av to logistikkbygg på til sammen 47.000 kvm. på Gardermoen ved Oslo Lufthavn.