Hopp til hovedinnhold

Årsrapport, bærekraftsrapport og klimaregnskap 2023

Konsernet hadde et godt operativt resultat også i 2023, og resultat før skattekostnad, verdiendringer og valuta beløp seg til 2 261 millioner kroner (2 174).

Last ned / åpne

Hovedpunktene i årsrapporten for 2023 er som følger:

  • Konsernet hadde et godt operativt resultat også i 2023, og resultat før skattekostnad, verdiendringer og valuta beløp seg til 2 261 millioner kroner (2 174).
  • Verdiendring av investeringseiendommer og finansielle instrumenter utgjorde totalt -4 330 millioner kroner (920), og resultat før skattekostnad beløp seg til -2 177 millioner kroner (3 134).
  • Konsernets leieinntekter i 2023 beløp seg til 3 722 millioner kroner (3 219).
  • Konsernets finansielle posisjon er solid, og ved årsskiftet var konsernets egenkapitalandel 50 % (52 %), og likviditetsreserven 5 382 millioner kroner (5 139).
  • Omsetningen i kjøpesenterporteføljen1 var 60 568 millioner kroner, en økning på 6,2 % fra 2022.
  • Styret foreslår at det utbetales utbytte for 2023 med 7,0 kroner per aksje (6,5).

1)Omsetningstallene er rapportert fra leietakerne, og de viser hel- og deleide selskaper.

Forsidebilde av OTE Årsrapport 2023