Hopp til hovedinnhold

Hovedpunktene i årsrapporten for 2019 er som følger:

  • Konsernets leieinntekter var 2.984 millioner kroner (2.828).
  • Resultat før skattekostnad beløp seg til 2.336 millioner kroner (2.880).
  • Samlede verdiendringer av investeringseiendommer og finansielle instrumenter (inkludert felleskontrollerte og tilknyttede selskaper) beløp seg til 424 millioner kroner (1.022).
  • Resultat før skattekostnad og verdiendringer var 1.913 millioner kroner (1.857).
  • Netto kontantstrøm fra driften utgjorde 1.765 millioner kroner (1.665).
  • Egenkapital per aksje økte med 6 % til 264 kroner (249), og egenkapitalandel ved årsskiftet var 46 % (46).
  • Likviditetsreserven ved årsskiftet var 6.796 millioner kroner (7.168).