Hopp til hovedinnhold

Årsrapport 2018

Last ned / åpne

Hovedpunktene i årsrapporten for 2018 er som følger:

  • Konsernets leieinntekter var 2.828 millioner kroner (2.770).
  • Resultat før skatter og verdiendringer var 1.857 millioner kroner (1.755).
  • Netto kontantstrøm fra driften utgjorde 1.665 millioner kroner (1.640).
  • Samlede verdiendringer av investeringseiendommer og finansielle instrumenter (inkludert felleskontrollerte og tilknyttede selskap) beløp seg til 1.022 millioner kroner (2.438).
  • Resultat før skatter beløp seg til 2.880 millioner kroner (4.193)
  • Egenkapital per aksje økte med 9 % til 249 kroner (228), og egenkapitalandel ved årsskiftet var 46 % (44).
  • Likviditetsreserven ved årsskiftet var 7.168 millioner kroner (8.137).