Hopp til hovedinnhold

Årsrapport 2017

Last ned / åpne

Hovedpunktene i årsrapporten for 2017 er som følger:

  • Resultat før skatter beløp seg til 4.193 millioner kroner
  • Resultat før skatter og verdiendringer økte med 19 % til 1.755 millioner kroner
  • Aksjekursen steg med 2% til 163 kroner, og aksjen ga en totalavkastning (inkl. utbytte) på 3 %.
  • Egenkapital per aksje økte med 16 % til 228 kroner og "langsiktig substansverdi per aksje" økte med 15 % til 276 kroner
  • Konsernet samlede investeringer utgjorde 1.875 millioner kroner
  • Verdien av konsernets eiendomsportefølje økte med 8 % til 51.435 millioner kroner, og leieinntektsnivået økte med 2% til 2.910 millioner kroner
  • Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet økte med 1 % til 50,8 milliarder kroner. Ved årsskiftet besto porteføljen av 68 hel- eller deleide kjøpesentre og 30 kjøpesentre som forvaltes for eksterne eiere.
  • Finansielt preges utviklingen av at rentebærende gjeld økte med 2 % til 21.713 millioner kroner, mens belåningsgraden falt med 2 prosentpoeng til 42 %. Konsernets gjennomsnittsrente falt med 0,26 prosentpoeng til 2,98 %.