Hopp til hovedinnhold

Årsrapport 2015

Last ned / åpne

Hovedpunktene i årsrapporten for 2015 er som følger:

  • Resultat før skatter beløp seg til 4.407 millioner kroner.
  • Resultat før skatter og verdiendringer økte med 8 % til 1.386 millioner kroner.
  • Aksjekursen steg med 13 % til en sluttkurs på 142 kroner, og aksjen ga dermed en total avkastning (medregnet utbytte) på 14 %.
  • Egenkapital per aksje økte med 26 % til 165 kroner. Langsiktig substansverdi per aksje (EPRA NNNAV) økte med 24 % til 203 kroner.
  • Konsernets netto investeringer i 2015 utgjorde 1.826 millioner kroner.
  • Verdien av konsernets eiendomsportefølje økte med 16 % til 40.177 millioner kroner, og leieinntektsnivået økte med 8 % til 2.500 millioner kroner. Ledigheten i eiendomsporteføljen var ved årsskiftet 3 %.
  • Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet økte med 7 % til 47,7 milliarder kroner. Ved årsskiftet eide konsernet 67 kjøpesentre, og forvaltet 27 for eksterne eiere.
  • Rentebærende gjeld økte med 8 % til 18,0 milliarder kroner og belåningsgraden falt med 3 prosent poeng til 44 %. Konsernets gjennomsnittsrente falt med 0,34 prosentpoeng til 3,61 %.