Hopp til hovedinnhold

Årsrapport 2014

Last ned / åpne

Hovedpunktene i årsrapporten for 2014 er som følger:

  • Resultat før skatter beløp seg til 1.562 millioner kroner.
  • Resultat før skatter og verdi­endringer økte med 14 % til 1.280 millioner kroner.
  • Selskapets aksjer ble splittet i 10 og notert med nytt pålydende fra 11. juni 2014.
  • Aksjekursen steg med 17 % til en sluttkurs på 125,5 kroner, og aksjen ga dermed en totalavkastning (medregnet utbytte) på 19 %.
  • Egenkapital pr. aksje økte med 8 % til 131 kroner. Langsiktig substansverdi pr. aksje (EPRA NNNAV) økte med 8 % til 164 kroner.
  • Olav Thon Eiendomsselskap posi­sjon­erte seg som en betydelig aktør i det svenske kjøpesentermarkedet ved å kjøpe en eiendoms­portefølje med 5 kjøpesentre i Sverige.
  • Konsernets netto investeringer i 2014 utgjorde 3.934 millioner kroner.
  • Verdien av konsernets eiendoms­portefølje økte med 18 % til 34.661 ­millioner kroner, og leieinntekts­nivået økte med 15 % til 2.320 ­millioner ­kroner. Ledigheten i eiendoms­porteføljen var ved ­års­skiftet 2,7 %.
  • Omsetningen i kjøpesenter­porteføljen som eies av konsernet økte med 15 % til 44,7 ­milliarder kroner. Ved årsskiftet eide ­konsernet 66 kjøpesentre, og forvaltet 26 for eksterne eiere.
  • Rentebærende gjeld økte med 21 % til 16,7 milliarder kroner og belåningsgraden økte med 1 prosentpoeng til 47 %. ­Konsernets gjennomsnittsrente falt med 0,67 prosentpoeng til 3,95 %.