Hopp til hovedinnhold

Årsrapport 2013

Last ned / åpne

Hovedpunktene i årsrapporten for 2013 er som følger:

  • Resultat før skatt økte med 27% til 2.138 millioner kroner.
  • Aksjekursen steg med 20 % til en sluttkurs på 1.070 kroner, og aksjen ga dermed en totalavkastning (medregnet utbytte) på 22 %.
  • Egenkapital pr. aksje økte med 14 % til 1.209 kroner.
  • Eiendomvirksomheten preges av økte eiendomsverdier og leieinntekter. Verdien av konsernets eiendomsportefølje økte med 8% til 33,0 milliarder, og det årlige leieinntektsnivået økte med 7 % til 2,3 milliarder kroner. Ledigheten i eiendomsporteføljen ble oppretthold på 2 %.
  • Omsetningen i konsernets kjøpesenterportefølje som eies av konsernet økte med 6 % til 38,8 milliarder kroner. Ved årsskiftet eide konsernet 60 kjøpesentre, og forvaltet 27 for eksterne eiere.
  • Finansielt preges utviklingen av at rentebærende gjeld økte med 6% til 15.178, mens belåningsgraden sank til 46 %. Konsernets gjennomsnittsrente sank til 4,61%.