Hopp til hovedinnhold

Årsrapport 2012

Last ned / åpne

Hovedpunktene i årsrapporten for 2012 er som følger:

  • Resultat før skatt økte med 60% til 1.686 millioner kroner.
  • Kontantstrøm fra driften økte med 5 % til 1.060 millioner kroner.
  • Egenkapital pr. aksje økte med 12 % til 1.061 kroner.
  • Posisjonen som Norges ledende kjøpesenterselskap ble ytterligere styrket ved større utvidelser av 5 kjøpesentre, og kjøp av eierandeler i 3 kjøpesentre. Ved årsskiftet hadde konsernet 79 kjøpesentre i eie og forvaltning.
  • Omsetningen i konsernets kjøpesenterportefølje økte med 4 % til 49,4 milliarder kroner.
  • Rentebærende gjeld økte med 2% til 14.298 millioner kroner, og belåningsgraden
    sank til 47 %.
  • Aksjekursen steg med 13 % til 890 kroner. Børsverdien var ved årsskiftet 9,5 milliarder kroner, og selskapet var dermed Nordens 3. største børsnoterte eiendomsselskap.
Forsiden av OTE Årsrapport 2012