Hopp til hovedinnhold

Utbytte

Det overordnede mål for Olav Thon Eiendomsselskaps virksomhet er å oppnå høyest mulig vekst i egenkapital per aksje. Over tid skal aksjonærene oppnå en avkastning som er konkurransedyktig i forhold til sammenlignbare investeringsalternativer.

Med tilfredsstillende likviditet og soliditet, vektlegges det at aksjonærene skal motta et utbytte tilsvarende 30 – 40 % av konsernets resultat eksklusive verdiendringer.

  2023* 2022 2021 2020 2019
Utbytte 7,0 6,5 6,5 5 0
Utbyttedato (ekskl. utbytte) 15.05.2024 24.05.2023 23.05.2022 01.09.2021   
Utbetalingsdato 29.05.2024 06.06.2023 03.06.2022 14.09.2021   

*Styrets forslag