Aksjonærer

Selskapets aksjekapital er på kr 106 445 320 med pålydende per aksje på kr 1.

Selskapets 20 største aksjonærer per 30.06.17 var:

Aksjonær Antall aksjer Eierandel
Olav Thon Gruppen AS* 68 674 000 64,52 %
Investhon AS* 7 858 940 7,38 %
Folketrygdfondet 4 791 111 4,50 %
MP Pensjon PK 1 879 412 1,77 %
VPF Nordea Norge Verdi C/O J.P. Morgan Europe 1 542 381 1,45 %
Otto Olsen Invest AS 1 523 957 1,43 %
Verdipapirfondet DNB 1 065 011 1,00 %
Odin Norge 1 028 186 0,97 %
VPF Nordea Kapital C/O J.P. Morgan Europe 739 062 0,69 %
Olav Thon Eiendomsse 700 000 0,66 %
Otto Olsen Eiendom AS 700 000 0,66 %
Trondheim kommunale pensjonskasse 660 020 0,62 %
Verdipapirfondet Handelsbanken Norge 600 000 0,56 %
Otto Olsen Bygg AS 578 720 0,54 %
VPF Nordea Avkastning C/O J.P. Morgan Europe 562 300 0,53 %
DnB NOR MARKETS, AKS DnB Bank ASA 488 234 0,46 %
Fidelity international real estate 476 800 0,45 %
Lærdal Finans AS 431 960 0,41 %
VIP III MID CAP PORT 428 500 0,40 %
Odin Eiendom 417 259 0,39 %
Sum 95 145 853 89,38 %

* Olav Thon Gruppen AS eies 100 % av Olav Thon Stiftelsen. Totalt eier Olav Thon Stiftelsen direkte og indirekte 71,9 % av selskapet.

Print